ÁMBITO FAMILIAR

junio 05, 2020

O consumo de drogas é un dos grandes problemas aos que se enfronta a sociedade actual; afectando gravemente non só á saúde das persoas directamente implicadas no abuso das mesmas, senón tamén ao benestar e axeitado desenvolvemento da comunidade.
Diversos estudos poñen de manifesto que é na FAMILIA, como primeira instancia de socialización, onde se adquiren e desenvolven actitudes, crenzas, valores, hábitos, estilos de vida e comportamentos que influirán na formación e desenvolvemento da mocidade. É por tanto na familia onde a xuventude, a través da observación, se van capacitando para vivir en sociedade e para afrontar de forma axeitada as novas situacións que se lle presentarán ao longo da súa vida, entre as que se inclúe a disponibilidade de drogas.
Dado o papel principal da FAMILIA no proceso de socialización considerase de vital importancia levar a cabo accións preventivas no Ámbito familiar coas que promover e favorecer que as FAMILIAS se comporten como  axentes preventivos ante o consumo de drogas e doutras condutas adictivas.
Para falar destes temas e sobre todo en qué medida os pais/nais/titores/as podedes contribuir na prevención das condutas adictivas, subiremos periódicamente a este Blog pautas, actividades e consellos destinados ás familias. 14/05/2021

Mañá 15 de maio celébrase en todo o mundo o Día Internacional das Familias para crear conciencia sobre o papel fundamental que estas teñen na educación das súas crianzas dende a primeira infancia, xerando aprendizaxes permanentes.

A pesar de que o concepto de familia se transformou nas últimas décadas evolucionando segundo as tendencias mundiais e demográficas, dende Nacións Unidas (ONU) considérase que a familia conforma a unidade básica da sociedade, desempeñando polo tanto, un papel principal na transmisión de valores prosociais e de hábitos saudables. Por este motivo dende as institución públicas e dende outros estamentos sociais débense promover iniciativas que fomenten e melloren o mantemento e desenvolvemento familiar.

Nesa liña de actuación, dende o Proxecto de prevención das condutas adictivas dos concellos de Cuntis, Barro, Campo Lameiro, Moraña e Portas elaborouse e editouse unha GUÍA PARA FAMILIAS sobre condutas adictivas, a través da cal, as familias poden ter información básica sobre condutas adictivas, obter directrices xerais de actuación ante posibles indicios do inicio do consumo de drogas ou de abuso das novas tecnoloxías, e coñecer os recursos públicos aos que poden acudir para pedir asesoramento ou tratamento de prevención e intervención nas condutas adictivas.

Accede a GUÍA DE FAMILIAS  premendo na seguinte imaxe:  


SEMANA SEN TABACO


5/06/20

Case no final desta SEMANA SEN TABACO queremos publicar un VÍDEO da CAMPAÑA do DÍA MUNDIAL SEN TABACO 2020 da  OMS co que se pretende sensibilizar a poboación en xeral e especialmente ás  familias co obxectivo de promover estratexias de protección das novas xeracións fronte ás estratexias e campañas de márketing que dende as industrias tabaqueiras se están levando a cabo, coa intención de enganar e enganchar á mocidade ó tabaco  e/ou a outros produtos relacionados. Conseguindo así, seguir gañando millóns a costa da saúde de toda a poboación.
Alcemos a voz #TabaccoExposed
3/06/20

Continuando coa SEMANA SEN TABACO, dende o Proxecto de prevención das condutas adictivas quérese propoñer un novo material informativo sobre a PREVENCIÓN DO TABAQUISMO DENDE A FAMILIA, resaltando a importancia da familia como primeira instancia de socialización na que se adquiren e desenvolven actitudes, crenzas, valores, hábitos, estilos de vida e comportamentos que influirán na formación e desenvolvemento dos fillos e das fillas.

Alcemos a voz #TabaccoExposed31/05/20


31 DE MAIO-DÍA MUNDIAL SEN TABACO

Alcemos a voz #TabaccoExposed


3ª SEMANA
Nesta terceira entrada ofrecémosvos o enlace a un pdf con información sobre o USO SEGURO E RESPONSABLE DAS TIC DENDE A FAMILIA. Nel recóllese información básica sobre as principais vantaxes e riscos do uso das TIC.
De igual xeito, propoñémosvos a realización en familia do xogo BOOM DO USO SEGURO E RESPONSABLE DAS TIC, con el ademáis de pasar un intre entretid@s en familia poderedes aprender e fomentar hábitos saudables no uso das TIC. 


ANIMÁDESVOS?


Para participar debedes clicar no seguinte IMAXE:

Nas próximas semanas incluiremos novas actividades/xogos e recomendacións de materiais para o traballo das emocións, habilidades sociais e prevención das condutas adictivas dende a familia. Todo seguindo unha metodoloxía entretida e lúdica, que permita sobrelevar de foma máis positiva o confinamento á vez que nos permita saír del sendo mellores persoas.


2ª SEMANA


Nesta segunda entrada ofrecémosvos o enlace a un DECÁLOGO PARA ADOLESCENTES E USO SAUDABLE DAS PANTALLAS EN TEMPO DE CORONAVIRUS. Nel recóllense unhas breves recomendacións destinadas ás familias sobre a xestión do uso das pantallas durante o confinamento.
De igual xeito, propoñémosvos a realización en familia do xogo AGORA CAIO!, con el ademáis de pasar un intre entretid@s en familia poderedes aprender e traballar os vosos hábitos saudables. 

ANIMÁDESVOS?

Para participar inicia o xogo na seguinte imaxe:Trala realización do xogo AGORA CAIO!, propoñémosvos  continuar xogando e aprendendo sobre as emocións, e as habilidades sociais co visionado das curtas “Ratón en venta” e “La oveja pelada”, e coa escoita da canción “Sin miedo” de Rosana. Con ambas actividades poderedes reflexionar sobre a importancia da xestión positiva das emocións e do respecto cara as demáis persoas, sendo capaces de poñernos no lugar doutr@ (EMPATÍA).

 


Nas próximas semanas incluiremos novas actividades/xogos e recomendacións de materiais para o traballo das emocións, habilidades sociais e prevención das condutas adictivas dende a familia. Todo seguindo unha metodoloxía entretida e lúdica, que permita sobrelevar de foma máis positiva o confinamento á vez que nos permita saír del sendo mellores persoas.

1ª SEMANA

Nestas primeiras semanas ofrecémosvos unhas DIRECTRICES BÁSICAS sobre cómo sobrelevar o confinamento cos/as adolescentes e a posibilidade de que aflore un posible consumo de drogas. 
De igual xeito, ofrecémosvos varios enlaces a contos  e recomendacións para traballar cos máis pequenos/as a xestión emocional desta situación, a aceptación do confinamento, e o entendemento sobre o Covid-19. Intentando favorecer un bo equilibrio emocional dos/as máis pequenos/as nestes momentos tan complexos.

- ROSA CONTRA EL VIRUS. (Conto elaborado polo Colexio Oficial de Psicólogos/as de Madrid co obxectivo de poder transmitir de forma axeitada ós nenos e nenas información sobre o coronavirus e outros virus).

- MI CASA ES UN CASTILLO. (Conto que persegue fomentar o equilibrio nas rutinas diarias. Mostra varios consellos para entreter ós nenos e ás nenas en situacións de confinamento, fomentando en todo momento a súa formación integral e o seu equilibrio emocional).

- PAUTAS DE XESTIÓN EMOCIONAL. (Breves pautas para o fomento dunha xestión emocional postitiva que permita reducir o estrés e fomentar a calma e a tranquilidade na familia).

- RETRINCOS DE CORES (Conto elaborado polo Colexio Oficial de psicólogos/as de Galicia que propón varias orientacións destinadas a pais/nais preocupados pola educación emocional dos seus fillos/as. Propoñendo o debuxo e a escritura como unha boa ferramenta de xestión emocional e de solución de problemas).

Finalmente, propoñémosvos a realización en familia do Kahoot EMOCIÓNOME, EMOCIÓNASTE, EMOCIONÁMONOS!,con el ademáis de pasar un intre entretidos/as en familia poderedes aprender e traballar a xestión das vosas emocións e habilidades sociais. 

ANIMÁDESVOS?

Para participar debedes clicar no seguinte enlace e introducir un nome de usuario/a: 

https://kahoot.it/challenge/0300394?challenge-id=cfbd0f08-7820-4a7e-b346-1172a2210e2c_1585732532241

Se tedes algún problema introducide o código 0300394

Tras a realización do Kahhot EMOCIÓNOME, EMOCIÓNASTE, EMOCIONÁMONOS!, propoñémosvos continuar o traballo/xogo sobre as emocións en familia co visionado da película Do revés, e da curta Paxaros de Pixar, coas que poderedes reflexionar sobre as emocións propias e dos/as demáis, a importancia de todas elas no noso equilibro persoal, e o imprescindible que é o cultivo da empatía, para así conformar unha sociedade máis equitativa, igualitaria e xusta. 


Nas próximas semanas incluiremos novas actividades/xogos e recomendacións de materiais para o traballo das emocións, habilidades sociais e prevención das condutas adictivas dende a familia. Todo seguindo unha metodoloxía entretida e lúdica, que permita sobrelevar de foma máis positiva o confinamento á vez que nos permita saír del sendo mellores persoas.

No hay comentarios:

Con la tecnología de Blogger.